Chirurgia

Przeprowadzamy większość zabiegów z zakresu chirurgii miękkiej, okulistyki, stomatologii, a także zabiegi ortopedyczne.

Operacje przeprowadzane są w sterylnych warunkach, przy całkowitym monitoringu parametrów życiowych pacjenta.

Przeprowadzamy zabiegi:

– chirurgii miękkiej

– chirurgii onkologicznej

– stomatologiczne

– okulistyczne

– ratujące życie

– ortopedyczne

– cesarskiego cięcia

– usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego

– kastracje, sterylizacje

– punkcje dootrzewnowe, doopłucnowe, dostawowe