Leczenie

Przeprowadzamy terapię chorób:

– przewodu pokarmowego

– wątroby

– trzustki

– nerek i pęcherza moczowego

– układu rozrodczego

– układu oddechowego

– schorzeń dermatologicznych

– kardiologicznych

– neurologicznych

– stomatologicznych

– okulistycznych

– uszu

– i innych

Zapewniamy opiekę medyczną nad pacjentami geriatrycznymi, pediatrycznymi, przewlekle chorymi i w ciąży. Odwiedzamy pacjentów również w ich miejscu zamieszkania.
W razie konsultacji współpracujemy również z zewnętrznymi ośrodkami specjalistycznymi.